Aantekeningen


Treffers 1 t/m 40 van 33,556

      1 2 3 4 5 ... 839» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
Bij haar huwelijk werden haar ouders genoemd "Lambert Oude Venterink en Joanna Brager", met de aantekening dat de vader ook wel Lambert Diekhuis en de moeder wel Joanna Rothuis werd genoemd.
In huwelijksbijlagen was haar doop "op den twaalfden October des jaars ?e?enduizend achthonderd en zes" te Oldenzaal.
Bij haar overlijden werd haar vader genoemd: Gerrit Jan. 
olde Venterink, Maria (I16953)
 
2
Op 5-01-1884 staat onder acte nr. 1 bij notaris de Poorter te Oldenzaal een acte van inventarisopname vanwege het overlijden van zijn huisvrouw Johanna Bolthuis, 11-01-1884 kosten 2,40.
Op 12-02-1884 staat onder nr. 19 een acte van deeling van de inboedel, germeen geweest van Johanna Bolthuis en Johanna Ankone. 12-02-1884 kosten 1,18. 
Ankone, Johannes (I8998)
 
3 Overleden te Volthe no. 28. Bolthuis, Aleida (I36316)
 
4 "(1740 7ber) 7 baptizatus est Gerardus cujus pater Gerardus Velthuijs in de Lutte mater Aleida Duijvelshof susiepit Veltlambert et Heuvel". Regters op Velthuis, Gerardus (I17371)
 
5 "(Albert Alinck cum Aleida Binnengoor, testibus Joe Alinck et Aleida Smijinck"). Gezin F14678
 
6 "(Baptizatus est Gerrardus filius Bernardus et Joanna uit oude Aarnink susc, Christina in oude Aarnink"). uit oude Aarnink, Gerardus (I45950)
 
7 "(contraxerent matrimonium Gerardus Joannes Willems et Joanna Heijnen"). Gezin F1601
 
8 "(oude Ottinkhof)" genoemd in het overlijdenboek van de Nicolaasparochie. Scholten, Harmen (I192)
 
9 "1758 4 octb. Baptiz. est Gerard Hommeleskamp pater Berard mater Joanna".
DG: Aleijd Kuckuck (Ale Koekkoek-Petrinck) en Euphemia Prumen 
Hommelskamp, Gerardus (I21081)
 
10 "1779 den 9 Maij Gerrit Agterhuis en Geze Overinks zoone Gerrit Jan gedoopt". Achterhuis, Gerrit Jan (I29288)
 
11 "1793 den 14 Julij Baptizata Getruidis Schulten par. Wilhelmus et Gesina". Schulten, Geertruid (I25968)
 
12 "1797 die 3 januari filia baptizata Joanna filia illigitima, pater Hermanus Schiphuijs ex Gerigte Enscheijde ex confesione matris, et mater Joanna Olde Neuwhuijsz. ex Lutte patrini Gerrit Efertman et Getruid Olde Neuwhuijsz". Everink, Johanna (I14222)
 
13 "1799 den 7 maij heeft Berendina Winkel Scholte de inwoninge dezer stad betaald met f. 30.-" (Oldenzaal). Winkelscholten, Bernardiena (I10920)
 
14 "1810 Den 14 den van Bloimaand is overleden Geertken oude Meule oud 70 jaaren, gewoond in Beuningen, gehuwd geweest en nalatende 7 kinderen". Ölderinck, Getrudis (I54467)
 
15 "1882 ran away from home; from Honton, England to New York and to Galveston on 08-08-1882, to Leon County, Texas 08-11-1882; married Dollie. Rödel, Rudolf (I11904)
 
16 "28 (Decembris) etiam conjuncti sunt in facie Ecclesinae Joannes Freerink et Getrudis Brinchujs, Deurninge". Gezin F4273
 
17 "30 7br. 1765 Harm olde Ophuis ex Lutte et Beerta Reimerinck ex Lutte". Gezin F6175
 
18 "6 sept. 1711 ingeschreven te Denekamp, na 3 proclamatien gecopuleerd" Gezin F110
 
19 "aan de roode loop". Lippinkhof, Hermina Geerligs (I17419)
 
20 "aan water". Greve, Aelken Gerritsen (I17830)
 
21 "Aele van't Bergman" was zij bij haar huwelijk.
Bij de doop van haar dochter Euphemia werd zij "Aleidis Maatmans" genoemd. 
van't Bergman Maatman Koekkoek, Aleida (I36716)
 
22 "afkomstig uit Friesland edoch geboren in Losser" Lid: 29-03-1750.
Bij zijn huwelijk met Geertken Schulten was hij weduwnaar uit Friesland, gebooren in Dorp Losser. 
Lansink, Berend Jansens (I11725)
 
23 "Agterhuijs" werd doorgestreept en daarachter "Agterbos" geschreven. Gezin F3867
 
24 "Albert Simeringk J.M. uit Berghuisen, Geertken Vrijlingk J.D. uit Rossum. Gezin F12426
 
25 "Albert Velthuis j.m, Aelken Duivelshof J.D. beide uit de Lutte". Gezin F5628
 
26 "Aleijda Evertman" is zij bij haar huwelijk.
Bij de geboorte en het huwelijk van haar zoon Jannes wordt zij "Aleida Olde Nijhuis" genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Hendrikus is zij "Aleida Evertman" met de aantekening dat zij ook wel "Aleida Evertman" is.
Op 18-01-1856 wordt het huis "Achter de Muren" (sectie A 740) waar ze woonde verkocht tegen een koopsom van f 150,- aan het echtpaar Vaneker-Hazewinkel. Bron: Notaris J.B. Stork 1856/ no. 2350; toegang 122. (G.Bekke Oldenzaal)  
Olde Niehuis of Evertman, Aleida (I9219)
 
27 "Anna Magdalena Hummels oud 18 jaar gehuwd geweest geen kinderen 18 Lentemaand. Hummels, Anna Magdalena (I33968)
 
28 "ANNO 1727 3 decembris: baptizatus est Joe's filis Joi's Schrör et Susanna Luttighuijs, patr. Joi's Schroor et Gesina Luttighuijs".

 
Schreur, Joannes (I21039)
 
29 "Anno 1728 28 december legitimi copulati sunt Theodorus Luttihuijs et Joanna Rechters praesentibus Joanne van Dulcken et Gesina Snoinck". Gezin F4588
 
30 "ANNO 1731 21 7bris: baptizavi Joannam filiam Theodorus Littighuij et Joanna Rechter patrini Jo'es Rechter et Susanna Luttighuijs". Luttikhuis, Joanna (I13947)
 
31 "Anno Domini millesemo septingentesimo octuagesine nono die decima octava januarii babtisatus est Gerardus filius legitimus Lucas Borggreve et Maria Rekers". Borggreve, Gerardus (I30361)
 
32 "Arent Buirrigter J.M. uit de Lutte, en Hermken Ventrink J.D. uit Berghuisen". Gezin F5820
 
33 "Aret Willemsen van de Kleine Beverborg en Fenne Hermsen van de Punte, uit de Lutte". Gezin F16022
 
34 "Arnoldus en Fenne van Remerinck" waren zijn ouders. Kunne, Gerardus Joannes (I24941)
 
35 "Attestatie: 23-04-1698 Enschede" Leurink, Aleida (I21353)
 
36 "baptizata est filia illegitima Jenneken Borggreve, pater Gerrit Borggreve, mater Aleijda Grönevelt".
DG: Margareta ten Dam. 
Borggreve, Jenneken (I63580)
 
37 "Baptizatus est Geradus Joes filius Gerardi K?opink ex olde Kolthof in Azelo et Getrudis Monnink susc. Gerardus M?onnink", van Getrudis Monnink werd "Monnink" doorgestreept en "Oude Hake" bovengeschreven. Keupink, Gerrit Jan (I53085)
 
38 "Baptizatus est Joannes Henricus filius illegtimus Elisabeth Gerritzen". Gerritzen, Joannes Hendricus (I48596)
 
39 "Beide landslieden gewoond hebbend in de gemeente Denekamp en aldaar overleden". Gezin F7
 
40 "beide uit Oldenzaal". Gezin F6229
 

      1 2 3 4 5 ... 839» Volgende»